Send us a message and we´ll reply as soon as possible.

German Light Products  
Östermalmsgatan 15
722 14 Västerås, Sweden

Daniel Rüdén 
Sales Manager, Nordic Region
Tel. +46 737 57 11 40
d.ruden@glp.de 

Gian-Carlo Grimaldi
Technical Sales, Nordic Region
Tel. +46 704 04 60 02

GLP Nordic Service dpt. 
Langsgatan 6
 
63221 Eskilstuna, Sweden
   

Johan Lindgren
Service Manager, Nordic Region
Tel. +46 730 64 07 64
service@glpnordic.se

GLP NORDICS Policy för behandling av personuppgifter

SYFTE
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

BAKGRUND
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

RIKTLINJER
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.


Nedan följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
    •    Namn
    •    Adress
    •    E-postadress
    •    Telefonnummer
    •    Personnummer (Vid beställning i vår webbshop)
    •    Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
    •    Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll


HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter.
Du har rätt att kontrollera och korrigera uppgifterna vi har om dig. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att maila oss på personuppgifter@westridgeaudio.se där vår personuppgiftsansvarige Frida Jinnevång hjälper er vidare. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vi får också tillgång till dina uppgifter på följande sätt:
    •    Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
    •    Uppgifter som registreras när du genomför ett köp i vår webbshop
    •    Uppgifter som vi får från offentliga register
    •    Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
    •    Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
    •    Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss, träffar oss på mässor eller på annat sätt
          tar kontakt med oss  


BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT BETRYGGANDE SÄTT?
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Personuppgiftsansvarig: Frida Jinnevång, frida@westridgeaudio.se